Selecteer een pagina

De noodzaak om te investeren in het menselijk kapitaal wordt door vele organisaties erkend. Eén van de meest voorkomende frustraties bij deze investeringen is het borgen van het nieuwe effectief gedrag. Vaak ontstaat een piek na een trainingsdag waarna de ‘oude’ routine werkt als een magneet op de medewerker. In deze situatie verandert een investering in een kostenpost of zelfs verliespost.

Een routine aanpassen kost tijd en vraagt om intensieve begeleiding, totdat de verandering geborgd is. Om borging te creëren tijdens en na een training dienen 4 fasen te worden doorlopen:

  1. In de eerste fase gaat de medewerker vol enthousiasme aan de slag met de nieuwe tools vanuit de training. Deze fase wordt gekenmerkt door veel positieve energie en wordt door medewerkers vaak als leuk ervaren.
  2. In de tweede fase wordt de verandering ervaren als tijdrovend. De oude routine leverde toch ook goede resultaten op? In deze fase zijn de resultaten uit fase 1 vaak nog niet zichtbaar. In deze fase is het belangrijk dat het management stuurt op gemaakte afspraken en hierin geen concessies doet. De medewerkers die het gewenste gedrag vertonen worden beloond, de medewerkers die zich hier niet aan houden worden op inhoud aangesproken. Deze fase wordt gekenmerkt door weerstand, ontwijkend gedrag en discussie.
  3. In de derde fase worden de eerste successen zichtbaar en worden toegeschreven aan de nieuwe routine. Door deze successen te vieren en te delen gaan medewerkers die nog in de weerstand zitten overstag en kopiëren het nieuwe succesvolle gedrag. Er ontstaat een onderlinge sociale controle waarbij medewerkers elkaar stimuleren in de richting van de nieuwe routine. De manager fungeert hierbij als coach van medewerker en het team.
  4. In de vierde en laatste fase is het team overtuigd van de nieuwe routine. De successen zijn zo groot dat de medewerker het nieuwe gedrag verder uitbouwt en ontwikkeld. De manager heeft een stimulerende en motiverende rol richting de medewerker.

Als de vierde fase is doorlopen spreekt men van borging van het nieuwe effectieve gedrag. In elke fase speelt de manager een belangrijke rol. Dit onderkennen wij door de manager of leidinggevende een belangrijke rol te geven tijdens onze trainingen. Daarnaast is het belangrijk dat successen actief worden gedeeld in de onderneming. Hier blijft het echter niet bij. Bent u nieuwsgierig naar hetgeen wij nog meer doen om de noodzakelijke borging te creëren, klik dan op onderstaande button.