Selecteer een pagina

Over Mindstage:

Mindstage is ontstaan vanuit een passie voor mensen en hun persoonlijke groei. De ongekende mogelijkheden van mens en organisatie inspireren en motiveren ons continue. Geluiden uit de markt vertellen ons dat organisaties overtuigd zijn van het belang om te investeren in hun menselijk kapitaal. De grootste frustratie is echter dat mensen na de training terugvallen in oud gedrag wat de investering tot een kostenpost maakt. Tijdens onze trainingen en coaching trajecten ligt de nadrukkelijke focus op de integratie en borging van het nieuwe effectieve gedrag. De ontwikkeling van de deelnemers staat hierbij centraal. De trainers vragen door waar anderen stoppen, creëren ruimte voor eigen praktijkervaringen en houden rekening met individuele wensen. Door de nieuwste inzichten op het gebied van persoonlijke groei te integreren in onze trainingen, bent je bij Mindstage verzekerd van het beste trainingsaanbod waarmee je de uitdagingen van vandaag en morgen zal trotseren.   

 

Interne trajecten:

Alle trainingen van Mindstage worden ook aangeboden als interne trajecten. De casuïstiek wordt gebaseerd op de organisatie en zal in overeenstemming met de opdrachtgever een maattraject worden gecreëerd.

Missie:

“Het creëren en borgen van nieuw effectief gedrag vanuit intrinsieke motivatie voor mens en organisatie.”

 

Visie:  

De cultuur van een lerende organisatie is de basis voor de continuïteit van uw onderneming. Investeren in mensen heeft niet alleen als doel om kwaliteit toe voegen aan de organisatie. Het is zeker ook een middel om de juiste mensen aan te trekken en aan je te binden. De cultuur van een organisatie wordt grotendeels bepaald door het menselijk kapitaal. Elke investering in de persoonlijke groei van de mens dient een positieve invloed te hebben op de cultuur en de kwaliteit van de organisatie als geheel. Hierop baseren wij onze dienstverlening.

 

Kernwaarden:

Respect, verantwoordelijkheid, vertrouwen, duurzaamheid en resultaat.

Trainingsfilosofie Mindstage:

Het doel van de trainingen van Mindstage is om het nieuwe effectieve gedrag daadwerkelijk te borgen in zowel de mens als de organisatie. Deze investering leidt tot langdurige positieve resultaten doordat aan de noodzakelijke professionele ontwikkeling van mens en organisatie wordt voldaan.

Doelstellingen worden gerealiseerd door de volgende benadering.

 

Persoonlijke intake:

Open training:

Bij een open training wordt elke deelnemer uitgenodigd voor een individueel intakegesprek op de eigen locatie. Het doel van dit intakegesprek is om inzicht te krijgen in:

 • De actuele situatie van de deelnemer.
  • Functieomschrijving en verantwoordelijkheden.
  • De ontwikkelingsdoelen van de deelnemer.
 • De wederzijdse verwachting van deelnemer en trainer.
 • Afspraken ter ondersteuning van borging van het nieuwe effectieve gedrag door middel van:
  • Maandelijkse evaluatie.
  • Bewaken van de voortgang door interne coaching.

Interne training:

Bij een interne training wordt gekozen voor een kick-off met alle deelnemers. Op locatie zal in het bijzijn van de leidinggevende een introductie worden gegeven van het trainingstraject. Daarnaast zullen de individuele doelen worden gedeeld.

 

Mindstage 360° feedback meting:

Elke deelnemer start de training met een Mindstage 360° feedback meting. Hiermee wordt de actuele situatie bepaald binnen de competenties die gemeten worden voor de verschillende trainingen. Deze online meting wordt ingevuld door zowel de deelnemer als 10 mensen die door de deelnemer online zijn uitgenodigd.

 

Praktijkgericht:

Er wordt pas waarde toegevoegd aan de organisatie als het geleerde succesvol is in de eigen praktijk. De vele oefeningen zijn daarbij gericht op de (eigen) praktijk, waarbij interactie tussen de deelnemers en trainer centraal staat.

 

Successen delen:

Vanaf dag 2 tot de laatste trainingsdag worden de individuele successen van alle deelnemers gedeeld in de vorm van een kort praktijkverslag. De deelnemers inspireren elkaar met hun successen waardoor borging van het geleerde wordt gerealiseerd.

 

Verankeringsdag:

Aan het einde van de laatste trainingsdag presenteert iedere deelnemer het actieplan voor de komende 6 maanden. Na 6 maanden staat de verankeringsdag op de agenda. Tijdens deze dag brengen alle deelnemers een casus in die betrekking heeft op een praktijksituatie in het afgelopen half jaar.

Over mij

Als kind uit een groot gezin was ik altijd op zoek naar contact met anderen en nieuwsgierig naar wat de wereld allemaal te bieden heeft. Uiteindelijk vond ik mijn weg in de opleiding Small Business en Retail Management in Haarlem. Daarna kwamen vele nationale en internationale managementfuncties in de Retail en Wholesale omgeving op mijn pad.

Mijn passie voor persoonlijke groei heeft mij doen besluiten mijzelf volledig te gaan richten op het geven van trainingen en coaching gericht op het tot stand brengen van effectief gedrag. Als internationaal gecertificeerd NLP trainer ga ik samen met jou op zoek naar jouw intrinsieke motivatie om het eigen gedrag effectief te beïnvloeden.

Mensen omschrijven mij als energiek, betrouwbaar en doelgericht. Eerlijkheid, oprechtheid en respect staan hoog in mijn waardenhiërarchie, net als gezondheid en vitaliteit. Om fit te blijven, besteed ik veel aandacht aan mijn lichamelijke en mentale gezondheid. Op deze manier zorg ik voor een optimale kwaliteit van de training en coaching.

Elke dag geniet ik van mijn vrouw en onze twee prachtige dochters. Een regelmatig bezoek aan het strand, sport en jazzmuziek zijn andere energiegevers.

Lijfspreuk: “Whether you think you can, or whether you think you can’t, you are right.”

Mindstage in de media